Naša dopravná a cestovná spoločnosť mala svoj prezentačný stánok na 22. Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v bratislavskej Inchebe.

Počas tohto veľtrhu sme absolvovali veľa podnetných rokovaní s potenciálnymi klientmi. Ponuka našich služieb oslovila mnohých účastníkov tohto podujatia.